Charakterystyczną i kluczową cechą nowego systemu usług są wielokrotnie niższe koszty ponoszone przez klienta w stosunku do dotychczasowego modelu. Dzięki istotnym modyfikacjom nowy system uwzględnia rzeczywiste potrzeby klientów, bazuje w dużej mierze na współczesnych środkach komunikacji i wymiany informacji, eliminuje zbędne czynności, zmienia podejście do kosztotwórczych elementów zastępując je nowymi tańszymi rozwiązaniami.
Innowacyjne świadczenie usług w ramach Systemu Ekonomicznych Pakietów SEP nie jest uzależnione, jak w zwykłym pośrednictwie, od wartości nieruchomości a ma charakter ryczałtowy.

Szczegóły już niebawem.