Obsługa transakcji

Usługa polega na zleceniu nam przygotowania i przeprowadzenia transakcji zbycia/nabycia nieruchomości bez świadczenia usługi pośrednictwa.

Obsługa transakcji występuje w sytuacji samodzielnego znalezienia nieruchomości lub klienta na własną nieruchomość. Ten rodzaj usługi jest wskazany gdy zbywca/nabywca chce zachować ostrożność przy dokonywaniu transakcji i potrzebuje fachowego wsparcia w prawnych, technicznych, proceduralnych i/lub negocjacyjnych aspektach procesu przygotowania i zabezpieczenia sprzedaży/kupna nieruchomości.

Cena ofertowa brutto – 1,2% (podlega negocjacji).