Nowe limity MdM już korzystniejsze dla mieszkańców Opolszczyzny

W czerwcowym wywiadzie redakcji ORN z Andrzejem Jakielem i Piotrem Ociepą, prezesami Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości, zamieszczone zostały informacje o niesprawiedliwym ustalaniu kwartalnych limitów rządowego programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Zarząd stowarzyszenia zobowiązał się do pojęcia kroków zmierzających do zmiany limitów, dyskryminujących obecnie mieszkańców Opola i Opolszczyzny.

Przeprowadzone zostały rozmowy z politykami, Narodowym Bankiem Polskim, Głównym Urzędem Statystycznym. Nikt z rozmówców nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego taka sytuacja zaistniałą, każdy natomiast zobowiązał się do zwrócenia na to zagadnienie swojej uwagi.

Limity na III kwartał 2015 roku podtrzymały niskie wskaźniki z kwartałów poprzednich, które dla Opola wynosiły dla rynku pierwotnego 3.901,15 zł/m2 a dla rynku wtórnego 3.191,85 zł/m2. Natomiast dla gmin sąsiadujących z Opolem odpowiednio 3.714,15 zł i 3.038,85 zł.

Natomiast limity na IV kwartał zostały już zmienione na korzyść mieszkańców Opolszczyzny. Limity MdM spadły w Warszawie, Łodzi oraz Olsztynie a wzrosły w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Zielonej Górze.

Przypomnieć należy, że po nowelizacji ustawy o wspieraniu budownictwa, od września 2015 roku rozszerzony został zakres podmiotowy programu, jak i objęcie dofinansowaniem rynku wtórnego.

Nowe limity programu MdM na IV kwartał 2015 roku przedstawiają się następująco:
– dla miasta Opola

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w miastach wojewódzkich (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%)
Miejscowość Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek pierwotny) Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek wtórny) Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 254,25 zł 3 480,75 zł 19 337,50 zł
Katowice 4 794,90 zł 3 923,10 zł 21 795,00 zł
Opole 4 233,35 zł 3 463,65 zł 19 242,50 zł
Rzeszów 4 417,05 zł 3 613,95 zł 20 077,50 zł
Wrocław 5 243,70 zł 4 290,30 zł 23 835,00 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl

– dla gmin sąsiadujących z Opolem

Limit ceny 1 m. kw. mieszkania oraz maksymalna wysokość dopłaty w miastach wojewódzkich (przy założeniu naliczenia dla 50 m kw., dla kredytobiorcy nie posiadającego dziecka – wskaźnik 10%)
Miejscowość Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek pierwotny) Maksymalna cena metra kw. uprawniająca do otrzymania dopłaty (rynek wtórny) Maksymalna wysokość dopłaty (10%, dla 50 m kw.)
gminy sąsiadujące z Opolem 4 021,60 zł 3 290,40 zł 18 280,00 zł
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankier.pl

Mamy poprawę parametrów programu MdM, gdyż niesprawiedliwe podejście do Opolszczyzny zostało zauważone, a osiągnięte podwyżki limitów znaczne. Nie jest to wynik odzwierciedlający ceny rynkowe, jednakże wyraźnie korzystniejszy. Będziemy nadal monitorować ten istotny element ekonomicznej gry na rynku nieruchomości, aby znowu Opole nie zostało zepchnięte na ostatnie miejsce.

Andrzej Jakiel, prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości
Źródło: Opolski Rynek Nieruchomości, wydanie: 11/2015