AKADEMIA NIERUCHOMOŚCI

Kursy licencyjne na pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości

Organizatorzy kursów licencyjnych

  • Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
  • Dolnośląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
  • Akademia Nieruchomości MEDIATOR POLSKA Spółka z o.o.

Organizatorzy kursu licencyjnego uzyskali akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie i wpisani są do Rejestru Organizatorów Kształcenia. Wpisani są również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co ma istotne znaczenie przy ubieganiu się o refundację kosztu kursu i uzyskania licencji ze środków Powiatowych Urzędów Pracy (PUP).

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.16/00039/2022.

Cele kursu
Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości oraz przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Wymagania formalne
Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników

  • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN,
  • możliwość podjęcia pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
  • przystąpienie do współpracy z sieciowymi bądź korporacyjnymi firmami branży nieruchomościowej,
  • podjęcie współpracy franczyzowej,
  • założenie własnej działalności gospodarczej.

Wykładowcy
Program kursu realizują najlepsi wykładowcy działający na rynkiem nieruchomości: prawnicy, ekonomiści, geodeci, specjaliści branży projektowo-budowlanej oraz doradcy rynku nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i zarządcy z długoletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

Program
Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum Programowym dla kursów licencyjnych: „Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i „Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Program obejmuje 48 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla każdego zawodu. Odbywając kurs dla obu zawodów łączna ilość godzin edukacyjnych wynosi 64, przy czym zajęcia zawodowe odbywają się w odrębnych terminach, umożliwiając słuchaczom pełne uczestniczenie w obu kursach równolegle. Szczegółowy program kursu licencyjnego zamieszczony jest poniżej.

Organizacja kursu
Obecnie, ze względów epidemiologicznych, cały kurs prowadzony jest w formie zajęć online, łącznie z egzaminem licencyjnym. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym.
Na zlecenie pracodawców lub PUP istnieje możliwość organizacji kursu w dni robocze, przy zapewnieniu odpowiedniej ilości uczestników.

Miejsce kursów
Wrocławiu i/lub w Opolu. W przypadku zorganizowanej grupy co najmniej 12 uczestników zajęcia mogą odbywać się w dowolnym miejscu w Polsce. Obecnie, ze względów epidemiologicznych, cały kurs prowadzony jest w formie zajęć online, łącznie z egzaminem licencyjnym.

Termin rozpoczęcia kolejnej edycji kursu
Nabór na kursy jest otwarty. Kursy trwają około 4-5 tygodni. Po zakończeniu cyklu rozpoczyna się kolejny kurs w podanym terminie. Można więc przystąpić do kursu w każdym wygodnym dla Uczestnika terminie. Trzeba jednak zaliczyć wszystkie zajęcia. Wystarczy przesłać formularz zgłoszenia i zaakceptować „Zasady prowadzenia i warunki uczestnictwa w kursach licencyjnych”.

Ostatni kurs zaczął się w listopadzie 2022 roku.

Kolejny kurs licencyjny rozpocznie się 11 lutego 2023 roku.

Formularz zgłoszenia oraz zasady i warunki uczestnictwa można pobrać poniżej:

Po wypełnieniu zgłoszenia oraz zasad i warunków uczestnictwa prosimy wysłać skan na adres:
biuro@mediator-estate.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć skan dowodu opłaty za kurs. Istnieje możliwość częściowej opłaty przy wysyłaniu zgłoszenia w wysokości 300 zł. Pozostałą część opłaty należy wnieść przed terminem zakończenia kursu.

W razie pytań, potrzeby kontaktu prosimy dzwonić od opiekuna kursów: Andrzej Jakiel tel. 517 120 637.

Koszt uczestnictwa
Cena za kurs dla jednego wybranego zawodu wynosi: 880 zł brutto.
Cena za kursy dla obu zawodów zarządcy i pośrednika wynosi: 1380 zł brutto.

Wystawiamy faktury.

Od 1 marca 2023 roku ceny kursu ulegają zmianie i będą wynosić:

– za pojedynczy kurs – 1.060 zł

– za kurs dla obu zawodów – 1.560 zł

Ulegną tez podwyższeniu opłaty za egzamin i wydanie licencji na rzecz Federacji PPRN.

Istnieje możliwość dokonania opłaty w dwóch/trzech ratach, pierwszej przed zajęciami a ostatniej przed końcowymi zajęciami i egzaminem licencyjnym.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały dydaktyczne, dostęp do programów informatycznych w okresie trwania kursu, test sprawdzający oraz przerwy kawowe.
Istnieje możliwość refundacji kosztu kursu licencyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej przez urzędy pracy.

Uzyskanie licencji
Po odbyciu Kursu licencyjnego każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej FPPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Koszt egzaminu licencyjnego wynosi 210 zł płatne na rzecz Federacji PPRN w Warszawie.

Zasady przeprowadzania egzaminu licencyjnego określa Regulamin, który znajduje się na stronie Federacji pod adresem www.pprn.pl

Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do Ogólnokrajowego Rejestru Pośredników lub Zarządców FPPRN.

Posiadacz licencji otrzyma: licencję w formacie A3 oraz miniaturkę licencji ze zdjęciem i hologramem w formacie karty kredytowej. Koszt wydania licencji przez FPPRN obejmuje przygotowanie, druk licencji, wykonanie miniaturki oraz przesyłkę pocztową – wysokość opłaty na stronie www.pprn.pl (obecnie wynosi 90 zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki do informacji o systemie licencyjnym FPPRN:
Licencje Pośredników w Obrocie Nieruchomościami FPPRN, patrz LINK: https://pprn.pl/?page_id=24
Licencje Zarządców Nieruchomości FPPRN, patrz LINK: https://pprn.pl/?page_id=46

Ścieżka kariery
Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego polegająca na uzyskaniu uprawnień i Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, patrz LINK: https://profesjonalista.net/v2/wordpress/?page_id=117

Zapraszamy do udziału w kursach.

Ucz się pod okiem najlepszych.

Zajęcia prowadzą:

Andrzej Jakiel – prawnik, mediator sądowy, pośrednik lic. państw. nr 15, zarządca, doradca i analityk rynku nieruchomości, przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej PTEiDRN, wiceprezydent F PPRN, prezes OSRN, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika ORN, wykładowca na wyższych uczelniach, kursach licencyjnych i szkoleniach zawodowych, autor wielu publikacji, współautor dwóch książek.

Jarosław Mróz – mgr inż. budownictwa lądowego z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  UAN 8386/68/85, zarządca lic. państw. nr 1581, doradca rynku nieruchomości, pośrednik lic. państw. nr 3420, prezes DSRN, wykładowca na wyższych uczelniach, kursach licencyjnych i szkoleniach zawodowych.

Tomasz Mrożek – ekonomista, zarządca lic. państw. nr 22544, pośrednik lic. państw. nr 4769, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek zarządu OSRN, wykładowca na wyższych uczelniach i kursach licencyjnych, autor publikacji z zakresu bankowości, rynków kapitałowych i gospodarki nieruchomościami.

Anna Maria Rop – doświadczony adwokat, wykładowca. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

Zbigniew Kubiński – radca prawny, pośrednik lic. państw. nr 19, prezydent PTEiDRN, wiceprezydent F PPRN, wiceprezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich w Łodzi, wielokrotny uczestnik komisji sejmowych przy kolejnych nowelizacjach ustaw branżowych, znany i uznany w całym kraju wykładowca na wyższych uczelniach, kursach licencyjnych i szkoleniach zawodowych, autor licznych publikacji.

Andrzej Piechurski – mgr inż. budownictwa lądowego z uprawnieniami, pośrednik lic. państw. nr , wykładowca na wyższych uczelniach i kursach licencyjnych.