AKADEMIA NIERUCHOMOŚCI

Kursy licencyjne na pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości

Organizatorzy kursów licencyjnych

  • Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
  • Dolnośląskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości
  • Akademia Nieruchomości MEDIATOR POLSKA Spółka z o.o.

Organizatorzy kursu licencyjnego uzyskali akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie i wpisani są do Rejestru Organizatorów Kształcenia. Wpisani są również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co ma istotne znaczenie przy ubieganiu się o refundację kosztu kursu i uzyskania licencji ze środków Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.16/00007/2019.

Cele kursu
Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości oraz przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie.

Wymagania formalne
Posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników

  • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN,
  • możliwość podjęcia pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
  • przystąpienie do współpracy z sieciowymi bądź korporacyjnymi firmami branży nieruchomościowej,
  • podjęcie współpracy franczyzowej,
  • założenie własnej działalności gospodarczej.

Wykładowcy
Program kursu realizują najlepsi wykładowcy działający na rynkiem nieruchomości: prawnicy, ekonomiści, geodeci, specjaliści branży projektowo-budowlanej oraz doradcy rynku nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i zarządcy z długoletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym.

Program
Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum Programowym dla kursów licencyjnych: „Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i „Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Program obejmuje 48 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla każdego zawodu. Odbywając kurs dla obu zawodów łączna ilość godzin edukacyjnych wynosi 64, przy czym zajęcia zawodowe odbywają się w odrębnych terminach, umożliwiając słuchaczom pełne uczestniczenie w obu kursach. Szczegółowy program kursu licencyjnego zamieszczony jest w tabelarycznym zestawieniu poniżej.

Organizacja kursu
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu na odległość za pomocą połączenia konferencyjnego na Skype, oraz w formie e-learningowej z możliwością konsultacji z wykładowcą.
Zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie we Wrocławiu i/lub Opolu.
Na zlecenie pracodawców lub PUP istnieje możliwość organizacji kursu w dni robocze przy zapewnieniu odpowiedniej ilości uczestników.

Miejsce kursów
Zajęcia praktyczne odbywają się we Wrocławiu i/lub w Opolu. W przypadku zorganizowanej grupy co najmniej 12 uczestników zajęcia mogą odbywać się w dowolnym miejscu w Polsce.

Termin rozpoczęcia kolejnej edycji kursu
Nabór na kursy jest otwarty. Kursy trwają około 5 tygodni, po zakończeniu cyklu rozpoczyna się nowy kurs. Można więc przystąpić do kursu w każdym wygodnym dla Uczestnika terminie. Trzeba jednak zaliczyć wszystkie zajęcia. Wystarczy przesłać formularz zgłoszenia i zaakceptować „Zasady prowadzenia i warunki uczestnictwa w kursach licencyjnych”.

Najbliższa edycja zaczyna się 16 maja 2019 roku.

Formularz zgłoszenia oraz zasady i warunki uczestnictwa można pobrać poniżej:

Po wypełnieniu zgłoszenia oraz zasad i warunków uczestnictwa prosimy wysłać skan na adres:
biuro@mediator-estate.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć skan dowodu opłaty za kurs. W przypadku dłuższej przerwy pomiędzy kolejnymi kursami aby zagwarantować sobie miejsce należy dokonać opłatę rezerwacyjną w wysokości 200 zł.
W razie pytań, potrzeby kontaktu prosimy dzwonić: Andrzej Jakiel: 517 120 637.

Koszt uczestnictwa
Cena za kurs dla jednego wybranego zawodu wynosi: 780 zł brutto.
Cena za kursy dla obu zawodów zarządcy i pośrednika wynosi: 1 280zł brutto.

Istnieje możliwość dokonania opłaty w dwóch ratach, pierwszej przed zajęciami a drugiej przed ostatnimi zajęciami i egzaminem licencyjnym.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały dydaktyczne, dostęp do programów informatycznych w okresie trwania kursu, oraz przerwy kawowe.
Istnieje możliwość refundacji kosztu kursu licencyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej przez urzędy pracy.
Wystawiamy faktury.

Uzyskanie licencji
Po odbyciu Kursu licencyjnego każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej FPPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Koszt egzaminu wynosi 170 zł na rzecz FPPRN.

Zasady przeprowadzania egzaminu licencyjnego określa Regulamin, który można znaleźć na stronie Federacji pod adresem www.pprn.pl Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do Ogólnokrajowego Rejestru Pośredników lub Zarządców FPPRN.

Posiadacz licencji otrzyma: licencję w formacie A3 oraz miniaturkę licencji ze zdjęciem i hologramem w formacie karty kredytowej. Koszt wydania licencji przez FPPRN obejmuje przygotowanie, druk licencji, wykonanie miniaturki oraz przesyłkę pocztową – wysokość opłaty na stronie www.pprn.pl (obecnie wynosi 80zł).

Linki do informacji o systemie licencyjnym FPPRN
Licencje Pośredników w Obrocie Nieruchomościami FPPRN, patrz LINK: http://pprn.pl/?page_id=24
Licencje Zarządców Nieruchomości FPPRN, patrz LINK: http://pprn.pl/?page_id=46

Ścieżka kariery
Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego polegająca na uzyskaniu uprawnień i Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, patrz LINK: http://profesjonalista.net/v2/wordpress/?page_id=117

Zapraszamy do udziału w kursach.

Ucz się pod okiem najlepszych.

Zajęcia prowadzą (rotacyjnie):

Andrzej Jakiel – prawnik, mediator sądowy, pośrednik lic. państw. nr 15, zarządca, DRN, wiceprezydent F PPRN, wykładowca

Jarosław Mróz – mgr inż. budownictwa lądowego z uprawnieniami, zarządca lic. państw. nr 1581, DRN, pośrednik, wykładowca

Tomasz Mrożek – ekonomista, zarządca lic. państw. nr 22544, pośrednik, członek Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Wyższego, wykładowca

Anna Maria Rop – adwokat, wykładowca

Zbigniew Kubiński – radca prawny, pośrednik lic. państw. nr 19, prezydent PTEiDRN, wiceprezydent F PPRN, wykładowca

Andrzej Piechurski – mgr inż. budownictwa lądowego z uprawnieniami, pośrednik lic. państw. nr , wykładowca